• makemeabnormal
 • sadnessdove
 • cjcmusic
 • Gosha
 • jormungund
 • alogos
 • soll
 • gniewosadka
 • marmormuffin
 • prosiaczekk
 • pe
 • athlin
 • kej
 • blacknyellow
 • ovvlsome
 • cup-of-coffee
 • staralfur
 • dzony
 • marionnette
 • verronique
 • Szymonyeee
 • foxbanana
 • nonenonenonenon
 • Miskaea
 • rainstormdragon
 • dunkellicht
 • melan
 • plauer
 • drachena
 • charlie69
 • inajaa
 • jecer
 • AbbaPater
 • eccentricn
 • K-E-N-A-J
 • whovianx
 • DaveRockingHero
 • katvont
 • nuwanda
 • arcticowl
 • kolibrierend
 • calvados
 • Americanlover
 • orangeugarte
 • kochajmnie
 • malamalza
 • mefixto777
 • pommedepin
 • verdantforce
 • jessieloves
 • themonster
 • charlieisdead
 • moreorless
 • La-Libellule
 • kyte
 • satyra
 • technodrome
 • alteregoizm
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaCannonball Cannonball
2582 2d9c 500
James Acaster
- Trzeba będzie to kończyć, pani Agnieszko.
- Może jeszcze chwilę popracujemy?
- Nie chodzi o dziś. Chodzi o skończenie w ogóle.
— Czesław Miłosz w rozmowie z Agnieszką Kosińską, osobistym sekretarzem, na kilka miesięcy przed śmiercią, "Pierwsi sekretarze", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viaCannonball Cannonball
1302 b05c 500
Reposted fromNocephya Nocephya viano-longer-kore no-longer-kore
Reposted fromtgs tgs viatowser towser
2038 ff60 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaMissDeWorde MissDeWorde
2143 9df5 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaMissDeWorde MissDeWorde
1120 f6ca 500
Reposted fromsavatage savatage viadantheman dantheman
A flag map of Europe but each flag is determined on which country they share the longest border with.
Reposted fromcheg00 cheg00 viaMissDeWorde MissDeWorde
0182 0857 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viahugostiglitz hugostiglitz
1551 ba04
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahugostiglitz hugostiglitz
5111 7f1d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
0573 c6c2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaForestMan ForestMan
Gdy był przedszkolakiem, usłyszał w samochodowym radiu, że każde zaciągnięcie się papierosem skraca życie o dwie minuty. Zamilkł, a po chwili dotknął ramienia babci i oznajmił: "W sumie skrócisz sobie życie o 9 lat". Spodziewał się pochwały za błyskotliwą kalkulację, tymczasem babcia się rozpłakała. Dziadek zjechał na pobocze, spojrzał wnukowi w oczy i powiedział: "Jeff, kiedyś zrozumiesz, że w kontaktach z ludźmi sztuka nie polega na tym, żeby być superbystrym, tylko sympatycznym".
— Jeff Bezos w dzieciństwie, "Cyfrowy supermarket z newsami", Newsweek, 34/13
Reposted from1923 1923 viaThe1995 The1995
0753 7c4b
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl