• cjcmusic
 • Gosha
 • jormungund
 • alogos
 • soll
 • gniewosadka
 • marmormuffin
 • prosiaczekk
 • pe
 • athlin
 • kej
 • blacknyellow
 • ovvlsome
 • cup-of-coffee
 • staralfur
 • dzony
 • marionnette
 • verronique
 • Szymonyeee
 • foxbanana
 • nonenonenonenon
 • Miskaea
 • rainstormdragon
 • dunkellicht
 • melan
 • plauer
 • drachena
 • charlie69
 • zurial
 • jecer
 • AbbaPater
 • eccentricn
 • K-E-N-A-J
 • whovianx
 • DaveRockingHero
 • katvont
 • nuwanda
 • arcticowl
 • kolibrierend
 • calvados
 • Americanlover
 • orangeugarte
 • kochajmnie
 • malamalza
 • mefixto777
 • pommedepin
 • verdantforce
 • jessieloves
 • themonster
 • charlieisdead
 • moc-arrr-na
 • La-Libellule
 • kyte
 • satyra
 • technodrome
 • alteregoizm
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

5086 ae61
Reposted fromsommteck sommteck viaorangeugarte orangeugarte
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viasilence89 silence89
3166 0e2b
Reposted from0 0 viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakudlaty kudlaty
8266 8cc2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasilence89 silence89
3405 7ac4 500
Transfiguration
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny
3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viafelicka felicka
3725 2be3 500
Reposted fromameliabjorn ameliabjorn viawasnae wasnae
3586 1679
Reposted fromJamalus Jamalus viaPaseroVirus PaseroVirus
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawasnae wasnae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl